افشای ریسک

هنگام اعمال اهرم، کمی تغییر در نرخ ممکن است منجر به سود یا زیان قابل توجهی شود.

سوالی دارید؟

با تیم پشتیبانی ما در تماس باشید.